Ble tendre 50.22 ha
Ble dur 27.26 ha
Mais 54.13 ha
Colza 50.9 ha
Autres utilisations 0 ha
Gel 1.42 ha
Haies 0 ha
Pomme de terre 0 ha
Orge de printemps 18.8 ha
Lin 11.13 ha
Millet 11.66 ha
Avoine 0 ha
Orge hiver 25.73 ha
Gel faunistique 0 ha
Seigle 20 ha
Moutarde 0 ha
Pois 9.03 ha
Feverolle 2.7 ha
Sarrasin 0 ha
Triticale 0 ha
Phecelie navette 0 ha
Vesce 0 ha
Avoine moutarde 0 ha
Total : 282.98 ha

Distance: 0 km

Surface : 0 ha